INFORMACE O REKLAMACI ZBOŽÍ

Vážení zákazníci,

je nám velmi líto, že se zakoupeným zbožím nejste spokojen/a a jste nucen/a ho reklamovat. Za vzniklé komplikace se omlouváme. V této sekci naleznete informace týkající se možnosti a způsobu reklamace zboží. Pokud nenaleznete odpověď na Vaši otázku níže, neváhejte nás kontaktovat přes KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

 

Reklamace, záruka:

 • Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Oblečení u Peťule, IČ 05300711, DIČ CZ8455283067, se sídlem Smetanova 234, Opatovice nad Labem, 533 45.
 • Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.
 • Jako doklad o záruce vystavuje Oblečení u Peťule ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, datum prodeje). Doklad je zaslaný na email, který uvedl zákazník v objednávce.

 

Záruční podmínky:

 • Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od zvoleného přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice / balíčku). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
 • Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

  

Postup při reklamaci zboží:

 • Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace, je přes REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
 • Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každému zvlášť.
 • V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). 

  

TIP na nejsnadnější reklamaci zboží

 • Nejsnadnější způsob, jak zaslat reklamaci zboží, je odeslat zabalený balíček přes pobočku Zásilkovny. Balíček musí obsahovat reklamované zboží a vyplněný formulář pro reklamaci zboží. Balíček stačí zanést na pobočku Zásilkovny a obsluze sdělit kód 99753765
 • Seznam poboček naleznete ZDE.
 • Cena za takto vrácené zboží je 49 Kč, pokud bude uznána reklamace, cena za poštovné se neúčtuje.

 

Vyřízení reklamace:

 • Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí (doručení) zboží.
 • V případě, že výrobce reklamaci uzná (oprávněné reklamace):
  • Má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.
  • V případě oprávněné reklamace, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
  • Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • V případě, že výrobce reklamaci neuzná (neoprávněná reklamace)
  • Nemá kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.
  • V případě neoprávněné reklamace, nebude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
  • Po vyřízení neoprávněné reklamace, se záruční doba neprodlužuje.
 • Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

  

Závěrečná ustanovení:

 • Tento reklamační řád je platný od 1.3.2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.obleceniupetule.cz
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.